Lajmet

Demokraci Plus dhe Fondacioni Konrad-Adenauer (KAS) mbajtën tryezë diskutimi me temë “Lajmet e rreme, kërcënim i demokracisë”

Fondacioni Konrad-Adenauer (KAS) në partneritet me Demokraci Plus (D+) mbajtën tryezë diskutimi me temë “Lajmet e rreme, kërcënim i demokracisë”. Gran...

Publikimi i raportit “Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik”

Prishtinë, 5 nëntor 2019 - Demokraci Plus (D+) mbajti një tryezë diskutimi ku publikoi raportin “Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në...

Interpretimi rast pas rasti i Ligjit të Prokurimit Publik

Si rezultat i monitorimit të vazhdueshëm të punës së OSHP-së, Demokraci Plus ka publikuar raportin e radhës për këtë institucion. Të gjeturat kryesore të k...

Konkurs për Punë hulumtues i/e lartë (1)

Konkurs për Punë Hulumtues i lartë (1) Pozita: Hulumtues i/e Lartë Data e mbylljes së konkursit: 11 gusht 2019 Fillimi i punës: 01 shtator 2019 ...

Thirrje për punë praktike

Platforma Flamujt e Kuq – Kërkesë për oferta

Qëllimi i kësaj thirrje është që të ftojë ofruesit e shërbimeve të dorëzojnë propozimet e tyre së bashku me specifikimet teknike për zhvillimin e platformë...

Publikohet analiza “Shfrytëzimi i marrëveshjeve për shërbime të veçanta dhe ushtruesit e detyrës në shërbimin ...

Në këtë raport u jepet përgjigje një mori pyetjesh me fokus: Sa respektohen kriteret ligjore në rekrutim përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta (MSHV...

Prezantimi i Raportit të dytë ‘Matësi i performancës në prokurim publik’

Prishtinë, 27.03.2019  - Demokraci Plus (D+) publikoi raportin e dytë të vlerësimit gjashtëmujor mbi prokurimin publik në nivel komunal për periudhën janar...

Publikohet analiza “Strategjitë gjithëpërfshirëse të Qeverisë, niveli i zbatimit, sfidat dhe impakti në nxjerrjen e politikave”

Në këtë hulumtim janë analizuar pesë strategji. Bartëse e dy nga këto pesë strategji është Zyra për Planifikim Strategjik, Strategjia Kombëtare për Zhvilli...

Raporti i D+ dhe BIRN: Zyrtarët e ATK tash e dy vjet nuk kanë deklaruar pasurinë

Demokracia Plus dhe Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN), po prezantojnë raportin lidhur me të gjeturat nga monitorimi i punës së Administratës ...

Shkolla verore Sfido Historinë synon të bëhet tradicionale

Shkolla verore Sfido Historinë (Challenge History), e cila edicionin e parë e mbajti në vitin 2017 në Mostar të Bosnjës, po synon të bëhet tradicionale. ...

Kontratat mbi vepër, ushtruesit e detyrës (U.D.) dhe politikbërja në nivel qendror, me fokus në strategjitë

21 dhjetor 2018 “Kontratat mbi vepër, ushtruesit e detyrës (U.D.) dhe politikbërja në nivel qendror, me fokus në strategjitë"  Demokraci Plus (D+) ka mba...

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >