Lajmet

Bëhet thirrje që të përgatitet Qeveria e ardhshme për Procesin e Berlinit në 2020-në                                            

Demokraci Plus (D+) në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS) mbajtën konferencë lidhur me Procesin e Berlinit, obligimet për Sundim të Ligjit dh...

Diskutohet qeverisja e kryetarëve të komunave të mëdha në mes të mandatit të tyre

Demokraci Plus (D+) mbajti tryezë diskutimi me kryetarë, nënkryetarë dhe zyrtarë të komunave të ndryshme në vend ku u prezantua raporti “Progresi në zotime...

Adresimi i prioriteteve të lagjeve në kuadër të Forumit Qytetar

Demokraci Plus mbajti tryezë me temë “Përfshirja dhe adresimi i prioriteteve të lagjeve” në kuadër të Forumit Qytetar, ku morën pjesë zyrtarë komunalë dhe ...

D+ dhe BIRN publikuan raportin e monitorimit të Administratës Tatimore të Kosovës

Demokraci Plus (D+) dhe Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN Kosova), me mbështetje të  Ambasades së Britanisë së Madhe në Prishtinë, publikuan r...

Demokraci Plus dhe Fondacioni Konrad-Adenauer (KAS) mbajtën tryezë diskutimi me temë “Lajmet e rreme, kërcënim i demokracisë”

Fondacioni Konrad-Adenauer (KAS) në partneritet me Demokraci Plus (D+) mbajtën tryezë diskutimi me temë “Lajmet e rreme, kërcënim i demokracisë”. Gran...

Publikimi i raportit “Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik”

Prishtinë, 5 nëntor 2019 - Demokraci Plus (D+) mbajti një tryezë diskutimi ku publikoi raportin “Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në...

Interpretimi rast pas rasti i Ligjit të Prokurimit Publik

Si rezultat i monitorimit të vazhdueshëm të punës së OSHP-së, Demokraci Plus ka publikuar raportin e radhës për këtë institucion. Të gjeturat kryesore të k...

Konkurs për Punë hulumtues i/e lartë (1)

Konkurs për Punë Hulumtues i lartë (1) Pozita: Hulumtues i/e Lartë Data e mbylljes së konkursit: 11 gusht 2019 Fillimi i punës: 01 shtator 2019 ...

Thirrje për punë praktike

Platforma Flamujt e Kuq – Kërkesë për oferta

Qëllimi i kësaj thirrje është që të ftojë ofruesit e shërbimeve të dorëzojnë propozimet e tyre së bashku me specifikimet teknike për zhvillimin e platformë...

Publikohet analiza “Shfrytëzimi i marrëveshjeve për shërbime të veçanta dhe ushtruesit e detyrës në shërbimin ...

Në këtë raport u jepet përgjigje një mori pyetjesh me fokus: Sa respektohen kriteret ligjore në rekrutim përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta (MSHV...

Prezantimi i Raportit të dytë ‘Matësi i performancës në prokurim publik’

Prishtinë, 27.03.2019  - Demokraci Plus (D+) publikoi raportin e dytë të vlerësimit gjashtëmujor mbi prokurimin publik në nivel komunal për periudhën janar...