Lajmet

Eksperti shqyrtues gjen shkelje në tenderin për sigurimin e automjeteve të Komunës së Gjilanit

Raporton: Arbelina Dedushaj Prishtinë- Tenderi “Sigurimi i automjeteve për nevojat e KK Gjilan” është ende në duar të panelit të Organit Shqyrtues të Pr...

Spitali Rajonal i Mitrovicës pajtohet që të ketë ritenderim për servisimin e aparaturave mjekësore

Raporton: Arbelina Dedushaj Prishtinë- Në seancën e së mërkurës, përfaqësuesja e Spitalit Rajonal të Mitrovicës, Zylfije Halili u pajtua që tenderi “Ser...

Kompania ankuese kërkon nga OSHP sanksione për KEK-un

Raporton: Arbelina Dedushaj Prishtinë- Të martën, në seancën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), përfaqësuesi i kompanisë ankues, “Primus Engineer...

Përfaqësuesi i “Alpha Private Security” thotë se kompania fituese e tenderit ka borxh në ATK

Raporton: Arbelina Dedushaj Prishtinë- Islam Ramaj, përfaqësues i kompanisë “Alpha Private Security” në seancës dëgjimore të mbajtur para Organit Shqyrt...

Demokraci Plus organizon trajnim për zbatimin në praktikë të Rregullores së MAPL Nr. 01/2017

Demokraci Plus (D+) në partneritet me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe me mbështetjen e Projektit të USAID Partneritetet për Zhvill...

Lansohet Platforma që Ndjek Përmbushjen e Premtimeve të Politikanëve

Organizata “Demokraci Plus” ka lansuar platformën online “QeverisjaTani” e cila ka për qëllim të ndjekë progresin e përmbushjes së top 100 premtimeve elekt...

Zvarritjet e tenderit për asfaltimin e rrugës Babush-Tërn-Luboc-Koshare-Slivovë

Raporton: Arbelina Dedushaj Prishtinë- Për tenderin e asfaltimit të rrugës Babush, Tërn , Luboc, Koshare dhe Slivovë ka dy vite dhe ende nuk është nënsh...

Eksperti shqyrtues rekomandon rivlerësim të tenderit për mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore në QKMF të Ferizajt

Raporton: Arbelina Dedushaj Prishtinë- Abdurrahman Çunaku , i caktuar si ekspert për të shqyrtuar tenderin “Servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve mjekës...

KOSTT për kompaninë “Delta Security” thotë se ka qenë e përgjegjshme por më e shtrenjtë

Raporton: Arbelina Dedushaj Prishtinë- Ankesa e kompanisë së sigurimeve “Delta Security” për tenderin e sigurimit të objekteve të KOSTT bëri që të hënën...

Organizohet tryezë me temën “Roli i Grupeve Jo formale të Grave në Politik Bërje”

Demokraci Plus në bashkëpunim me CoDe kanë organizuar tryezën me temën “Roli i Grupeve Jo formale të Grave në Politik Bërje – Shkëmbimi i përvojave në mes ...

Eksperti shqyrtues gjen shkelje në tenderin për gjelbërimin e qytetit të Gjakovës

Raporton: Arbelina Dedushaj Prishtinë- Nazmi Statovci, eksperti i caktuar nga ana e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), në raportin e tij ka konstat...

Kompanitë kërkojnë rivlerësim të tenderit për ndërtimin e stadiumit të Komunës së Ferizajt

Prishtinë- Pas ankesave të dy konsorciumeve “Eskavatori & Best Company”, “P&I, Dajting, ADA Consulting” dhe dy kompanive ”Al-Trade” dhe “Gërlica”, ...