Lajmet


Qeverisje e mirë

Ftesë për tender - Furnizim me kamionetë për bartjen e m ...

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim: Kamionetë për bartjen e materialeve…

Shtator 20

Qeverisje e mirë

Konkurs për punë praktike

Demokraci Plus (D+) shpallë konkurs për angazhimin e tre (3) praktikantëve të cilët do të asistojnë në punën e tri…

Korrik 12