Lajmet


Qeverisje e mirë

Punëtoria me inspektorë të mjedisit

Demokraci Plus me mbështetjen e UNDP Kosovo ka mbajtur punëtorinë me inspektorë të mjedisit nga niveli lokal dhe qendror. Qëllimi…

Nëntor 30

Qeverisje e mirë

Lansimi i Indeksit të Cenueshmërisë ndaj Dezinformatave n ...

Të martën, Demokraci Plus ka lansuar Indeksin e Cenueshmërisë ndaj Dezinformatave në Kosovë, e që është bërë për herë të…

Nëntor 30