Lajmet


Qeverisje e mirë

Demokraci Plus nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me komun� ...

Përfaqësues të Demokraci Plus u takuan me kryetarin e komunës së Obiliqit, z. Xhafer Gashi, si dhe shefin e kabinetit…

Mars 24

Qeverisje e mirë

Njoftim për konsultim publik për rregullore

Komuna e Vushtrrisë, më saktësisht Drejtoria e Administratës ka vënë në diskutim publik draft-rregulloren për organizimin, funksionimin dhe bashkëpunimin e…

Mars 3