Lajmet


Qeverisje e mirë

Tender invitation - Purchase of a Waste Collection Vehicle � ...

D+ is procuring a vehicle for the needs of the beneficiaries of the project as follows: Waste Collection Vehicle (1…

Dhjetor 20

Qeverisje e mirë

Publikimi i raportit "Keqpërdorimi i marrëveshjeve për sh ...

D+, me datë 7 dhjetor ka prezantuar  raportin “Keqpërdorimi i marrëveshjeve për shërbime të veçanta në nivelin qendror“, përmes tryezës…

Dhjetor 13