Lajmet


Të tjera

Hulumtuesit e D+ mbajnë trajnim mbi të drejtën për të q ...

Graçanicë, 25 Qershor 2016 – Organizuar nga Instituti Demokratik Kombëtar (NDI) është mbajtur punëtori me qëllim të ngritjes së kapaciteteve…

Qershor 28

Të tjera

Demokraci Plus (D+) fillon zbatimin e projekteve të para

Maj 2016. Input për Raportin e Progresit për vitin 2016, është projekti i parë që Demokraci Plus (D+) ka zbatuar me…

Qershor 22