Op-Ed

Menaxhimi i pandemisë: tre aspekte për korrigjim

Krijimi dhe mbledhja e komisioneve (këshillave, trupave) të ndryshme për menaxhim të situatës së emergjencës së shëndetit publik, komunikimi me qytetarët n...

Pasiguritë që po dëmtojnë shërbimin civil

Votimi i mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë pas të cilit humb interesimi për sistematizimin e vendeve të punës në shërbimin civil në gjashtë ministritë e...

Korrupsioni transparent

Në Kosovë, shumë raporte të OJQ-ve tregojë për nivelin e publikimit të vendimeve dhe dokumenteve tjera relevante nga institucionet përkatëse publike. Mirëp...

Administrata publike vis-a-vis punët e brendshme

Shoqëria civile ka mirëpritur uljen e numrit të ministrive nga 21 në 15 sosh edhe pse ishte premtuar se Qeveria e ardhshme nuk do të ketë më shumë se 12 mi...

Niveli i (mos) publikimit të kontratave në prokurim publik!?

Në gusht të vitit 2018, disa komuna, në mënyrë vullnetare vendosën t’i publikojnë në ueb-faqet e tyre zyrtare kontratat e nënshkruara përmes prokurimit pub...

Rotacionet e pafundme me Ushtruesit e Detyrës (UD)

Periudha tre mujore për Ushtrues Detyre nuk është respektuar në shumë raste duke mbajtur ata më gjatë se kaq, madje edhe me vite, apo duke e kaluar UD-n ng...

Milionat e institucioneve për marrëveshjet për shërbime të veçanta ose kontratat mbi vepër

Këto pagesa vlenë të ceket që paguhen nga kategoria ekonomike e mallrave dhe shërbimeve dhe jo nga kategoria e pagave dhe mëditjeve. Nëse nisemi nga ajo që...

Fjala e lirë dhe e shtrenjtë

Me këtë idenë e “fjalës së lirë”, kështu si përdoret nga shumë kush si sinonim për “liri të shprehjes”, gjithnjë kam pasur shumë dëshirë të bëjë lojëra fja...

Rrjetet sociale dhe ndihmat sociale

Shpesh e them se në Kosovë shumë njerëz e “barazojnë” facebook-un me browser. Për shumicën e kosovarëve, nëse nuk je në facebook – nuk ekziston. Nëse dëshi...

Të ndryshohet qasja ndaj dëgjimeve buxhetore në komuna

Për buxhetin e vitit 2019, këtë verë komunat mbajtën dëgjime buxhetore por me interesim të ulët nga ana e qytetarëve për të dhënë kontributin e tyre. Mirëp...

Politika e “Drejtësia” tallen me Auditorin

Politikanët- këta përfitues të taksave të qytetarëve me shumë tentojnë të bëjnë “ujdi” me institucione që mund të ua nxjerrin të palarat se sa kanë vullnet...

E gjitha ka të bëjë me politikën

Me operacionin “Lavazhi i makinave”, drejtësia në Brazil ka gjetur që miliarda dollarëve u ishte ndërruar destinimi dhe shumë zyrtarë të lartë u patën arre...

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >