Organizatat e shoqërisë civile koordinohen për organizimin e debateve me qytetarë në prag të zgjedhjeve lokale

 

Në kuadër të Forumit për Dialog Qytetarë, gjashtëmbëdhjetë organizata të shoqërisë civile nga komuna të ndryshme të vendit, kanë mbajtur një punëtori për t’u koordinuar rreth organizimit të diskutimeve publike me qytetarë që kanë për qëllim identifikimin e kërkesave më urgjente. Deri para fillimit të fushatës zgjedhore, organizatat do të mbajnë tridhjetë diskutime me qytetarë për tema të ndryshme. Në secilën prej dhjetë komunave të përzgjedhura, do të organizohen nga tri diskutime me qytetarë për të identifikuar prioritetet kryesore.  

Pas identifikimit të prioriteteve, gjatë periudhës së fushatës zgjedhore, do të organizohen edhe dhjetë debate publike në dhjetë komuna të ndryshme, në mes të qytetarëve dhe kandidatëve për kryetar të komunave. Qëllimi i këtyre debateve, përveçse të prezantohen prioritetet e qytetarëve, është edhe të kërkohet nga kandidatët për kryetarë të komunave që të zotohen për zbatimin e këtyre prioriteteve në rast se marrin mandatin për të qeverisur. Këto aktivitete do të koordinohen nga Demokraci Plus me mbështetjen e Olof Palme International Center (OPIC).  

Organizatat partnere janë këto:  

  1. Reconciliation Empowering Communities (REC) 
  2. Syri i Vizionit (SiV) 
  3. Youth Association for Human Rights (YAHR)  
  4. Iniciativa Qytetare Skenderaj  (IQS) 
  5. OJQ “Fortesa”  
  6. Communication for Social Development (CSD) 
  7. Ngo Aktiv  
  8. EC Ma Ndryshe 
  9. Iniciativa per Zhvillim Lokal (IZHL) 
  10. Peer Educators Network (PEN) 
  11. Qendra Multimedia  
  12. Qendra per Politika dhe Avokim (QPA) 
  13. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (FSSHK) 
  14. Sindikata e Policisë  
  15. Democracy for Development (D4D)
  16. Iniciativa Kosovare per Stabilitet (IKS)

<>