Sundimi i Ligjit

Shiko të gjitha

OSHP pa bord, bllokohen investimet kapitale dhe furnizimet

SHSKUK tejkalon vlerën e kontratës për mbi 60%

Blerjet e shtrenjta gjatë pandemisë, institucionet shpenzuan rreth 1.5 milion euro për dezinfektim

Nga Visar Prebreza Institucionet e Kosovës kanë paguar çmime të ndryshme për dezinfektim të objekteve dhe hapësirave të jashtme si masë për parandalim të shp...

D+ prezanton raportin “Kontratat emergjente dhe ulja e konkurrencës në prokurim publik përgjatë pandemisë”

10.06.2021 - Demokraci Plus të enjten ka publikuar raportin Kontratat emergjente dhe ulja e konkurrencës në prokurim publik përgjatë pandemisë, ku janë prezantu...

Thirrje e hapur për gazetarë

Demokraci Plus (D+) me mbështetje të projektit të USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM) së shpejti do të bëjë publikimin e faqes ...

Kompani jo të specializuara fitojnë tenderë për të luftuar COVID-19

Mungesa e negociatave në lidhjen e kontratave emergjente

Nga: Arbelina Dedushaj Emergjenca që ka ardhur si rezultat i COVID-19, ka bërë që autoritetet kontraktuese ta përdorin me të madhe procedurën e negociuar pa ...

Organi Shqyrtues i Prokurimit nuk konfiskon tarifat e ankesave

Mungesa e negociatave në lidhjen e kontratave emergjente

COVID-19 si arsye për të nënshkruar kontrata emergjente

Nga: Agon Hysaj Në mars të vitit 2020 pandemia COVID-19 u shfaq në Kosovë. Në fushën e prokurimit publik Komisioni Rregullativ për Prokurimit Publik (KRPP) s...

Komuna e Gjakovës për të njëjtin produkt paguan çmime të ndryshme

Organi Shqyrtues i Prokurimit nuk konfiskon tarifat e ankesave

Publikimet

Shiko të gjitha

Çmimi më i ulët i poentuar nuk është kontrata me çmimin më të lirë

Shkarko:

Afatet e shkurtuara, mundësi për kufizim të konkurrencës

Shkarko:

Kurdisja e tenderit me certifikata ISO

Shkarko:

Tenderët me poentim të çmimit – mundësi për keqpërdorim

Shkarko: