Problemet (e shumta) në Prokurim Publik

Raporti i monitorimit të aktiviteteve të prokurimit përshin 10 tenderë në pesë komuna, atë të Shtimes, Podujevës, Kamenicës, Obiliqit dhe Fushë Kosovës. Për secilën komunë janë monitoruar nga dy tenderë, duke filluar nga inicimi i aktivitetit të prokurimit e deri në zbatimin e kontratës.

Shkarko: Shq Eng Srb