Procesi i vaksinimit në Kosovë dhe mbrojtja nga varianti Delta

Qëllimi i këtij punimi të shkurtër është krahasimi i numrit të rasteve me variantin Delta, në vendet si Franca, Luksemburgu, Lituania, Mali i Zi, Serbia dhe Shqipëria dhe të analizohen politikat që i kanë ndërmarrë këto vende dhe të tjera, për të motivuar qytetarët që të imunizohen kundrejt COVID-19. Disa nga rekomandimet që D+ i drejton Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kosovar për Shëndetësi Publike për nxitjen e qytetarëve për vaksinim janë:

 • Vendosja e qendrave për vaksinim në fshatra, pasi jo të gjithë qytetarët e kanë mundësinë të frekuentojnë qendrat kryesore të vaksinimit;
 • Vendosja e shenjave në dysheme në qendrat e vaksinimit, në mënyrë që të zbatohet distanca fizike mes qytetarëve;
 • Të formohen ekipe mobile për vaksinim në zonat më të thella dhe tek pacientët më të moshuar;
 • Vaksinimi për mësuesit/et, punëtorët/et e marketeve, personeli në bizneset e hotelerisë, shoferëve/eve të autobusëve dhe taksive të bëhet i obliguar, kjo pasi këto janë kategoritë që kanë kontakte të drejtpërdrejta me qytetarët;
 • Të organizohen debate publike dhe emisione televizive me ekspert shëndetësor për të shpjeguar efikasitetin e vaksinës, dhe të jetë të hapura për pyetje nga publiku;
 • Të jepen mesazhe përmes videove nga personat që kanë ndikim në publik, të cilët janë
  imunizuar.
 • Vaksinimi të vazhdojë edhe gjatë fundjavave, në mënyrë që të ofrohen më shumë mundësi
  për vaksinim nga qytetarët.

 

 

Deklaratë mohuese:

Ky publikim është botuar me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e Demokraci Plus (D+) dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian. Projekti “Kontribut në gjetjen e shkeljeve në prokurim publik të institucioneve në luftën kundër  pandemisë COVID-19” i financuar nga BE implementohet nga Demokraci Plus (D+).

 

                                     

Shkarko: Shq Eng Srb