Progresi në zotimet për qeverisje të mirë – 2 vite pas

Demokraci Plus (D+) mbajti tryezë diskutimi me kryetarë, nënkryetarë dhe zyrtarë të komunave të ndryshme në vend ku u prezantua raporti “Progresi në zotimet për qeverisje të mirë – 2 vite pas”, për zotimet e nënshkruara në tetor të 2017-s nga kryetarët e komunave më të mëdha në vend, gjatë kohës sa ishin kandidatë për këtë pozitë. Kryetarët u zotuan për: Publikim të vendimeve në ueb, transparencë financiare, konsultime publike në lagje dhe fshatra, transparencë në prokurim publik, publikim të raportit të përmbushjes së premtimeve, si dhe adresimi i kërkesave të qytetarëve përmes platformave online.

Shkarko: Shq Eng Srb