Qytetarët e Fushë Kosovës bashkëbiseduan me përfaqësueset e tyre në kuvend komunal

Me përkrahjen e Demokraci Plus, qytetarët e Fushë Kosovës takuan përfaqësueset e tyre në Kuvendin Komunal. Qëllimi i këtij takimi ishte që përmes bashkëbisedimit, të njëjtit t’i shprehin kërkesat dhe brengat e tyre të përditshme dhe të kërkojnë zotim nga përfaqësueset që këto kërkesa të trajtohen në Kuvendin Komunal.

Qytetarët e Komunës së Fushë Kosovës shtruan kërkesa nga fusha të ndryshme, duke u nisur prej shërbimeve publike që i ofron komuna: si mungesa e asfaltimit të rrugëve në fshatra dhe e ndriçimit publik në lagje, marrja parasysh e një peticioni lidhur me ndërtimet pa leje, mungesa e ujit të pijshëm, shqetësimi nga qentë endacakë dhe vendosja siç thanë jo adekuate e kontenjerëve për mbeturina skaj rrugëve. Gjithashtu, qytetarët kërkuan nga anëtaret e kuvendit që në seancat e radhës të diskutohet edhe mundësia e ndërtimit e një palestre sportive, apo tek e fundit renovimi i palestrës aktuale, pavarësisht siç u shprehen që kjo nuk i plotëson kushtet e nevojshme.

Anëtaret e Kuvendit u zotuan se do t’i paraqesin këto kërkesa në seancat e kuvendit, por edhe në komitetet ku ato marrin pjesë në mënyrë që të njëjtat të gjejnë zgjidhje sa më të shpejtë që është e mundur.

Ky aktivitet është organizuar në kuadër të projektit që mbështetet nga Fondi i Kanadasë për Iniciativa Lokale (CFLI) dhe zbatohet nga Demokraci Plus (D+).