Qytetarët e Obiliqit takohen me përfaqësueset e tyre në kuvend komunal

Me mbështetjen e Demokraci Plus, qytetarët e Obiliqit patën mundësinë që të takojnë përfaqësueset e tyre në Kuvendin Komunal. Qëllimi i këtij takimi ishte që përmes bashkëbisedimit, qytetarët të shprehin kërkesat dhe brengat e tyre të përditshme dhe në të njëjtën kohë të kërkojnë zotim nga përfaqësueset që ato brenga do të trajtohen në Kuvendin Komunal.

Qytetarët e Komunë së Obiliqit paraqiten kërkesa nga fusha të ndryshme. Brengat kryesore të tyre kishin të bëjnë me shërbimet publike që i ofron komuna: mungesa e asfaltimit të rrugëve në fshatra dhe e ndriçimit publik në lagje. Gjithashtu, qytetarët kërkuan nga anëtaret e kuvendit që në seancat e radhës të diskutohet orari mësimor i nxënësëve gjatë sezonës së dimrit, për siç thanë përfundimi i këtij orari në mbrëmje paraqet rrezik për nxënësit, për shkak të mungesës së transportit.

Përveç kësaj, qytetarët propozuan që takime të tilla të mbahen edhe në lokalitete, me qëllim të ngritjes së qytetarisë aktive.

Anëtaret e Kuvendit u zotuan se do t’i paraqesin këto kërkesa në seancat e kuvendit, por edhe në komitetet në të cilat ato marrin pjesë, duke filluar nga seanca që do të mbahet në fund të dhjetorit. Po ashtu, anëtaret e Kuvendit u shprehën se takime të ngjashme do të përpiqen t’i kthejnë në rutinë në mënyrë që kërkesat e qytetarëve, sidomos ato më urgjente, të diskutohen në seancat e kuvendi dhe të gjejnë zgjidhje sa më shpejtë që është e mundur.

Ky aktivitet është organizuar në kuadër të projektit që mbështetet nga Fondi i Kanadasë për Iniciativa Lokale (CFLI) e që zbatohet nga Demokraci Plus (D+).