Raport i monitorimit të prokurimit publik – Komunat: Graçanicë, Mamushë, Shtërpcë dhe Novobërdë

Në kuadër të projektit “Ushtrimi i presionit publik dhe ekspozimi i korrupsionit të mundshëm në katër komuna joshumicë përmes monitorimit aktiv dhe krahasimit të vendimmarrjes së tyre dhe përfshirjes së qytetarëve”, Demokraci Plus ka publikuar raportin e dytë të monitorimit të prokurimit publik për komunën e Graçanicës, Mamushës, Shtërpcës dhe Novobërdës, ku për secilën komunë janë monitoruar nga 4 tenderë.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Raportin mund ta lexoni përmes këtij linku.

Shkarko: Shq Eng Srb