Raporti i monitorimit të integritetit në Administratën Tatimore të Kosovës

Kliko këtu për të shkarkuar raportin.

Ky raport përmban të dhëna të grumbulluara në periudhën 2018 shkurt 2019 nga monitorimi direkt i proceseve disiplinore dhe atyre të ankesave brenda ATK-së. Raporti gjithashtu përmban të dhëna nga analizimi i vendimeve disiplinore, ankesave dhe vendimeve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të cilat janë nxjerrur gjatë vitit 2018.

Shkarko: Shq Eng Srb