Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik

Demokraci Plus (D+) mbajti një tryezë diskutimi ku publikoi raportin “Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik”. D+ka analizuar të gjitha vendimet e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) për periudhën qershor 2018 – maj 2019. Disa nga të gjeturat kryesore janë; mungesa e konsistencës në vendimmarrje, e cila zvogëlon besimin në vendimet e OSHP-së. E gjetur tjetër është se OSHP në përgjithësi injoron ligjet tjera të aplikueshme, siç është Ligji i Punës dhe kjo krijon probleme për tenderët për sigurim fizik dhe pastrim të objekteve ku punëtorët janë të nënpaguar dhe punojnë me orar të tejzgjatur.

 

Shkarko: Shq Eng Srb