Drugi sastanak Komiteta korisnika osnovnih usluga u Mitrovici

Uz podršku USAID-a, Program jačanja pravosudnog sistema (USAID/JSSP), Demokratija Plus (D+) i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) održali su drugi sastanak Odbora za korisnike osnovnih sudskih usluga u Mitrovici. Na ovom sastanku učesnici su razgovarali o pitanju “Komunikacije između suda i korisnika njegovih usluga”.

Učesnici ovog sastanka primetili su da je Sud povećao efikasnost i transparentnost u rešavanju predmeta, ali još uvek ima prostora za poboljšanje usluga koje pruža.

Jedan učesnik rekao je da pronalaženje dokumenata na oba zvanična jezika (albanskom i srpskom) na veb stranicama suda i dalje predstavlja problem za razne stranke kojima su potrebni. Takođe, jedan od učesnika diskusije rekao je da je potrebno ažurirati veb stranicu suda.

Drugi učesnik sastanka se nije složio sa tim da je veb stranica suda rešenje za sve ove prepreke. “Ne verujem da veb stranica suda može da uradi sav posao. Mislim da bi trebalo da postoji službenik koji ima komunikaciju sa pravnicima i građanima. Što se tiče dokumenata koje sud postavlja, nije moguće da nisu i na srpskom, jer ih sistem postavlja na dva jezika. Zbog nedostatka prevodilaca samo na engleski jezik, nisu svi prevedeni, ali životopisi srpskih sudija čak su ćiriličnim slovima”, rekao je učesnik.

Učesnici sastanka su takođe spomenuli da se građani južnog dela Mitrovice osećaju diskriminirano, jer sud nije imenovao nijednog zvaničnika koji bi izdavao uverenja građanima koji nisu pod istragom. “Postoje dva zvaničnika u severnom delu grada, bilo bi bolje da se neko od njih preselio u južni deo”, rekla je.