Grantovi

 
 

OBAVEŠTENJE

 

AKTIVNOST SARADNJA IZMEĐU ZAJEDNICA – 2020

 

 

Promovisanje odgovornosti lokalne vlade i izgradnja veće socijalne kohezije na nivou zajednice u Kosovskim opštinama

 

Poziv za prijave

I Runda

 

 

Datum objave:       22.09.2020.

Datum zatvaranja: 21.10.2020.

Vreme zatvaranja: 17:00 č.

 

Poštovani podnosioci prijava,

 

Aktivnost Saradnja između zajednica (CCA) traži prijave za grant koje će doprineti postizanju sledeća dva strateška cilja:

    • (1) Doprineti povećanom učešću građana u identifikovanju i rešavanju problema lokalnih zajednica i nedovoljno zastupljenih grupa, posebno: žena, mladih i ne-većinskih zajednica; i

 

  • (2) Doprineti poboljšanoj multietničkoj saradnji na problemima zajednica i saradnja zajednica različitih etničkih pripadnosti sa svojim lokalnim

 

Prijave takođe moraju doprineti sledećim ishodima:

 

Ishod 1: Povećano učešće građana u identifikovanju i rešavanju izazova u lokalnoj zajednici (sa posebnim fokusom na žene, omladinu i druge nedovoljno zastupljene građane);

Ishod 2: Poboljšana multietnička saradnja oko problema zajednica u kosovskom kontekstu;

Ishod 3: Bolja saradnja između građana i opštinskih vlasti

Ishod 4: Povećano zadovoljstvo građana učinkom svojih opština.

 

CCA predviđa dve runde prijava za grantove. Tokom prve runde, CCA će dodeliti do pet (5) grantova sa minimalnom vrednošću od $5,000 i maksimalnom vrednošću od $15,000 na osnovu delokruga prijava. Grantovi se mogu sprovoditi širom teritorije Kosova i međuopštinske inicijative se ohrabruju.

 

USAID zadržava pravo da finansira bilo koju ili ni jednu predatu aplikaciju.

 

 

Paket za podnošenje prijava (uključujući Poziv za prijave, Obrazac za prijave i budžetska forma) mogu se naći na veb-stranici organizacije D+: https://dplus.org/sr/grantet/

 

 

Kao odgovor na pandemiju COVID-19, četiri (4) informativne sesije će biti održane virtuelno putem Zoom platforme, a link za pristup sastanku će biti dostupan na veb-stranici D+:

dplus-ks.org. Dve sesije će biti održane na albanskom jeziku i dve na srpskom. Raspored informativnih sesija je sledeći:

 

Na albanskom:

  1. 29.09.2020, 10:30č
  2. 06.10.2020, 10:30č

Na srpskom:

  1. 01.10.2020, 10:30č
  2. 07.10.2020, 10:30č

 

Informativne sesije će pružiti detaljnije informacije o svrsi ove aktivnosti i procedurama za pripremu i predavanje prijava. Pored informativnih sesija zainteresovane strane mogu da pošalju svoja pitanja putem maila na [email protected]

Rok za postavljanje pitanja je 8.oktobar 2020. do 17č. Pitanja i odgovori će biti postavljeni na sajtu D+ (https://dplus.org/sr/grantet/) odmah pored obrazaca za prijave i budžet, do 12.oktobra 2020. do 17č.

 

 

Rok:

Rok za podnošenje prijava je 21. oktobar, 2020, 17:00č.

Prijave se šalju isključivo u elektronskoj formi na sledeću email adresu: [email protected]

 

 

Zakasnele prijave:

Prijave koje budu dostavljene kasno ili koje nisu potpune neće biti uzete u obzir tokom procesa ocenjivanja.