Infografika


Opština Priština troši na hiljade evra mesečno na E-školarac, koji škole ne koriste kao platformu

Opština Priština troši na hiljade evra mesečno na E-školarac, koji škole ne koriste kao platformu

Opština Gnjilane sklapa nezakonito drugi ugovor za isti rad o izgradnji zelene pijac

Opština Gnjilane sklapa nezakonito drugi ugovor za isti rad o izgradnji zelene pijac

Opština Đakovica oštetila budžet za oko 480,000 evra

Opština Đakovica oštetila budžet za oko 480,000 evra

Opština Južna Mitrovica dodeljuje ugovor kompaniji koja nije ispunila kriterijume, i povrh toga plaća više nego što je predvidela budžetom

Opština Južna Mitrovica dodeljuje ugovor kompaniji koja nije ispunila kriterijume, i povrh toga plaća više nego što je predvidela budžetom