IZVEŠTAJ O PRAĆENJU RADA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI

Ovaj izveštaj razmatra odluke i praksu Tela za Razmatranje Nabavki kako bi procenio koliko su preduzete mere bile efikasne i koliko je Telo za razmatranje bilo nepristrasno u sprovođenju pravde prema strankama.

Preuzimanje Shq Eng Srb