Sastanci sa civilnim društvom u vezi sa praćenjem javnih nabavki

Ovih dana, u okviru druge faze projekta “Vršenje javnog pritiska i otkrivanje moguće korupcije u četiri nevećinske opštine, kroz aktivno praćenje i upoređivanje odluka, kao i uključivanje građana”, koji projekat podržavaju KCSF i Norveška ambasada, Democraci Plus (D+) je održao nekoliko sastanaka sa civilnim društvom u opštinama kao što su: Gračanica, Novo Brdo i Mamuša.

Svrha ovih sastanaka bila je zagovaranje i informisanje nevladinih organizacija i lokalnih medija o praćenju javnih nabavki. Tokom sastanaka istaknuta je potreba za širim praćenjem tendera u ovim opštinama i potreba za obukom lokalnih nevladinih organizacija i povećanjem njihovih kapaciteta u oblasti javnih nabavki.

Takođe na ovim sastancima razgovarano je o nalazima D+ tokom praćenja tendera u ovim opštinama, kao i o drugim izveštajima koje je D+ objavio u okviru javnih nabavki. Kroz sastanke su ohrabrene nevladine organizacije i lokalni mediji da nadgledaju tendere u svojim opštinama, jer to ima direktan uticaj na njihov svakodnevni život.

Na sastancima se takođe razgovaralo o njihovoj percepciji prisutnosti korupcije u javnim nabavkama i o tome šta bismo mi kao civilno društvo trebalo da učinimo po tom pitanju.

Sastanci su održani sa ograničenim brojem nevladinih organizacija i lokalnih medija, uzimajući u obzir situaciju sa pandemijom i takođe poštujući mere Vlade Kosova za sprečavanje širenja koronavirusa.

Za kraj, sastanci su zaključeni pozivom na buduću saradnju, u cilju praćenja aktivnosti nabavke i izlaganja kršenja javnih nabavki i otkrivanja potencijalne korupcije.