U Medijima

Javna reakcija iz Demokratija Plus

Demokratija Plus (D+), traži od Ministarstva finansija, rada i transfera (MFRT) da ne koristi ugovore o posebnim uslugama (UPU) za produžavanje ugovora o radu stručnjacima/konsultantima na radnim mestima koja moraju biti popunjena redovnim osobljem, kao deo redovnog postupka zapošljavanja.

MFRT je takođe 2024. godine angažovao istog konsultanta za obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova.

Od 2021. do 2024. godine, MFRT je sproveo pet aktivnosti nabavke, u četiri slučaja je ugovor dodelio istom konsultantu. Tri od pet aktivnosti koje su sprovedene imale su za cilj obavljanje poslova koji su u nadležnosti Odeljenja za porez na imovinu, kao što su: davanje pojašnjenja opštinama koje imaju nejasnoće u vezi sa porezom na imovinu, pripremanje liste sa podacima o zaduženjima opština, saradnja sa kancelarijama za porez na imovinu u opštinama itd.

Sa druge strane, ovim aktivnostima je planirano obavljanje poslova koji su u nadležnosti i obaveza Odeljenja za procenu nepokretnosti, kao što su: procena nepokretnosti u poreske svrhe, korišćenje IT sistema u vezi sa procenom vrednosti nepokretnosti, priprema izveštaja u vezi sa procesom eksproprijacije i razmene imovine i dr.

D+ je propratio ove ugovore i u 2023. godini, zabeležene u izveštaju „Zloupotreba ugovora o posebnim uslugama na centralnom nivou“’. Takvo ugovaranje se mora prekinuti jer narušava slobodnu konkurenciju, stvara mogućnosti za favorizaciju, stvara paralelne pozicije unutar institucije i obeshrabruje redovno osoblje, jer konsultanti imaju veće mesečne naknade za iste odgovornosti i dužnosti.

Potpun izveštaj možete naći na: https://dplus.org/sr/publikacije/zloupotreba-ugovora-za-posebne-usluge-u-opstinama-i-ministarstvima-2/17546/

 

 

Odricanje od odgovornosti:

Ova reakcija je objavljena uz finansijsku podršku Evropske unije i SMART Balkans. Sadržaj ove reakcije je isključiva odgovornost Demokratije Plus (D+) i ni na koji način ne predstavlja gledišta Evropske unije i SMART Balkans. Projekat „Podizanje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti u potrošnji javnog novca kroz javne nabavke na Kosovu” finansira EU i SMART Balkans, a realizuje Demokratija Plus (D+).

 

Istražite više

Budite u toku sa našim najnovijim vestima i analizama tako što ćete se pretplatiti na naš redovni bilten

Copyright © Democracy Plus, 2024.
All rights reserved.

Institucionalni donatori