Op-Ed

Ključni faktori povećanja broja vakcinisanih na Kosovu

Ardit Dragusha

Prva dva potvrđena slučaja KOVIDA-19 na Kosovu javila su se 13. marta 2020. godine. Od tada, Kosovo je prošlo kroz različite trenutke suočeno sa ovom globalnom pandemijom, obeležavajući uspehe i neuspehe koji su obično bili rezultat političkih odluka izvršne vlasti.

Odluka Vlade Kosova da tokom letnjih meseci ublaži mere protiv KOVIDA-19, u vreme kada se delta soj već pojavio u zemlji, u kombinaciji sa niskim stepenom vakcinacije i dolaskom velikog broja posetilaca iz dijaspore, izazvala je enorman porast broja zaraženih i umrlih.

Kosovo je krajem avgusta 2021. godine imalo najmanji broj vakcinisanih u regionu, dok je prednjačilo po broju pozitivnih slučajeva i umrlih u odnosu na ukupan broj stanovnika.

Preduzimajući hitne mere za odgovor na situaciju, Kosovo je zabeležilo uspeh u povećanju broja vakcinisanih, gde je sa poslednjeg mesta u regionu na kome se nalazilo u avgustu uspelo da izbije na prvo mesto sa najviše vakcinisanih lica.

Ključni faktori koji su uticali na povećanje broja vakcinisanih na Kosovu su:

  • Porast kapaciteta vakcinacije i porast broja doza vakcine. Kao rezultat obezbeđivanja dovoljnih doza vakcine, dovoljne doze su raspodeljene na svakom punktu za vakcinaciju, a ovo je propraćeno i povećanjem broja timova za vakcinaciju (uključujući mobilne timove), što je i bila preporuka D+ u kratkom izveštaju o procesu vakcinacije na Kosovu, objavljenom 16. avgusta 2021. godine;
  • Kampanja na društvenim mrežama i medijima za motivisanje stanovništva za vakcinaciju koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja;
  • Užurbanost građana da se vakcinišu, nakon velikog širenja delta soja i velikog broja zaraženih i smrtnih slučajeva;
  • Ograničenje slobode kretanja na osnovu statusa vakcinacije od strane brojnih zemalja Evropske unije, kao i uvođenje digitalnog sertifikata od strane EU, kao preduslova za putovanje bez potrebe za karantinom;
  • Poziv za vakcinaciju nastavnika pred početak nove školske godine u septembru, što je D+ takođe preporučio u kratkom izveštaju o procesu vakcinacije na Kosovu, objavljenom 16. avgusta 2021. Isti je učinio da procenat vakcinisanih nastavnika sa 30% koliko je iznosio u julu poraste na 90%[1] tokom oktobra meseca;
  • Promena percepcije o vakcini, sa oko 50% onih koji su bili skoro protiv vakcinacije u oktobru-novembru 2020, ovaj procenat je opao na oko 18% u junu-julu 2021[2]. Ova promena u percepciji je nastupila kao posledica proaktivnog pristupa Ministarstva zdravlja, putem kampanje zagovaranja vakcinacije, koja je uglavnom usredsređena na koristi vakcinacije protiv KOVIDA-19. Istovremeno, doprinos medija u identifikovanju lažnih vesti, izveštavanje javnih institucija o lažnim vestima i zalaganja organizacija građanskog društva kroz istraživanja i kampanje zagovaranja, samo su potpomogli ovaj proces.

Proaktivan pristup Ministarstva zdravlja treba da se nastavi. Preventivne mere se moraju preduzeti pre porasta broja slučajeva KOVIDA-19 a Ministarstvo zdravlja u kontinuitetu mora organizovati kampanje u prilog vakcinacije. Međutim, sem Ministarstva zdravlja, mora se nastaviti i sveobuhvatan pristup Vlade koji se pokazao uspešnim u prošlosti, imajući u vidu da postoji realan rizik od širenja novih varijanti KOVIDA-19, poput varijante omikron.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Ova publikacija priređena je uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj iste isključiva je odgovornost Demokratije Plus (D+) i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije. Projekat „Doprinos u pronalaženju prekršaja institucija u javnim nabavkama, u vreme borbe protiv pandemije KOVIDA-19” finansira EU, a realizuje Demokratija Plus (D+).

 

[1] Kallxo.com ‘MAShT: 90% e mësimdhënësve janë vaksinuar’ (90% nastavnika vakcinisano), (oktobar 2021): https://bit.ly/3Ea0T0H

[2] Pismena prepiska (Emejl) sa Faikom Hotijem – portparolom Ministarstva zdravlja, (Priština, 05.11.2021).

 

                 

Istražite više

Budite u toku sa našim najnovijim vestima i analizama tako što ćete se pretplatiti na naš redovni bilten

Copiright © Demokratija Plus, 2022.
Sva prava zadržana.

Institucionalni donatori