Op-Ed

Edukativna kampanja o lažnim vestima kao podrška omladini u izgradnji kritičkog mišljenja

Radionice sa mladima iz srpske, romske i bošnjačke zajednice održane su na različitim lokacijama širom Kosova. Razgovori sa mladima u Gračanici, Lapljem Selu, Štrpcu, Gornjem Kuscu, Vitomirici i Goraždevcu obuhvatali su teme kao što su lažne vesti i njihov negativni uticaj na društvo, nasilje među vršnjacima, rodna ravnopravnost i međuetnička tolerancija.

Isidora Stojanović, jedna od učesnica iz Lapljeg Sela, izjavila je da je radionica bila veoma važna i edukativna za nju.

“Predavanje je bilo veoma informativno. Već sam bila upoznata sa konceptom lažnih vesti, ali sam proširila svoje znanje o tome. Ono što je meni bilo važno jeste da predavanja nisu bila dosadna; bila su veoma zanimljiva i držala su moju pažnju”, rekla je Isidora.

Još jedan segment ovog projekta je veb sajt na kojem se može pronaći dodatne informacije, uključujući i kvizove. Nakon što završe ove kvizove, učesnici dobijaju sertifikat o obuci.

“Veb sajt je takođe veoma interesantan i koristan. Obuhvata sve o čemu smo razgovarali, pomenuli i naučili na predavanjima. Bila sam srećna što sam učestvovala u svemu”, dodala je Isidora.

Na predavanjima su prisustvovali kako dečaci tako i devojčice, iako je bilo više mladih žena. Oni su posebno istakli značaj i korisnost ovakvog osvešćivanja o rasprostranjenom problemu lažnih vesti.

“Na predavanju o lažnim vestima, naučili smo o važnosti razumevanja i kritičkog ispitivanja informacija iz medija. Istaknuto je koliko je važno razlikovati pouzdane izvore informacija od neproverenih ili lažnih informacija, kao i kako prepoznati manipulaciju u medijima. Ukratko, utisci sa predavanja su pozitivni i inspirativni; otvorili su nove perspektive i misli o medijskom sadržaju”, rekla je Ivona Kolašinac iz Goraždevca.

Učesnici iz Vitomirice posebno su bili zadovoljni upotrebom video materijala koji je dodatno objasnio opasnosti koje predstavlja tehnologija Deep fake.

“Veoma mi se svidelo predavanje; bilo je dobro organizovano i planirano. Bilo je zanimljivo što smo videli video kao primer Deep Fake-a, i naučili smo više o lažnim vestima. Dodatno, veb sajt nam je pružio mnogo novih saznanja”, podelila je Darija Bibuljica iz Vitomirice kod Peći nakon predavanja.

Učesnici su bili veoma aktivni tokom predavanja i želeli su da saznaju više o ovoj temi učešćem u predavanju, postavljanjem pitanja ili deljenjem ličnih iskustava. Posebno je interesantno što većina mladih pokazuje poseban interes za temu nasilja među vršnjacima, što ukazuje na potrebu za većim angažovanjem u ovoj oblasti. Takođe, pravni aspekti koji su razmatrani tokom predavanja, uključujući moguće krivične radnje, bili su posebno intrigantni, jer mnogi mladi ljudi ne prepoznaju šta može biti smatrano krivičnim delom, posebno na društvenim mrežama i internetu uopšte.

Predavanje je podržala Misija Ujedinjenih nacija za privremenu upravu na Kosovu, UNMIK.

Istražite više

Budite u toku sa našim najnovijim vestima i analizama tako što ćete se pretplatiti na naš redovni bilten

Copyright © Democracy Plus, 2024.
All rights reserved.

Institucionalni donatori