Op-Ed

„Virus“ u ugovorima o pandemiji

Besnik Krasniqi

Mnoge lokalne uprave su pandemiju iskoristile kao opravdanje da zaključe jedan broj ugovora kroz pregovarački postupak, usled hitnosti koju je nametnula pandemija KOVIDA-19, na šta Nacionalna kancelarija za reviziju (NKR) upozorava da ograničava konkurenciju, povećava cenu i smanjuje kvalitet.

Ovako „zaražene” ugovore, zaključio je i ne tako mali broj opština. Nadležni su se pozvali na član 35. Zakona o javnim nabavkama, koji ostavlja mogućnost zaključivanja ovakvih ugovora mimo standardnih postupaka nabavki, u slučajevima kada je „to nužno usled ekstremnih vanrednih situacija izazvanih objektivno proverljivim događajima koje naručioci opravdano nisu mogli da predvide”.

Prvi slučajevi zaraženih virusom SARS-CoV-2 koji je izazvao pandemiju KOVIDA-19 zabeleženi su u martu 2020. godine na Kosovu. Regulatorna komisija za javne nabavke (RKJN) je 16. ovog meseca obavestila sve naručioce da, kao rezultat situacije nastale pandemijom, mogu da koriste pregovarački postupak, bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru. Ovo je važilo samo tri meseca, pošto je RKJN 12. juna 2020. poništio ovu odluku, odnosno zabranio mogućnost korišćenja ovog postupka za ugovore za rešavanje problema izazvanih pandemijom.

Uprkos tome, i posle juna 2020. godine, opštine su pregovaračkim postupkom, koristile pandemiju kao opravdanje za sklapanje ugovora. Opština Priština je krajem ove godine, iznad vrednosti predviđene tenderskim dosijeom, koja je iznosila 151,000.00 evra, dodelila ugovor vredan 159,952.80 evra konzorcijumu „Aroma Plus & Hightechevolution“, za angažovanje radnika za čišćenje škola u okvir mera protiv KOVIDA-19.

Sva tri privredna subjekta koja su bila deo ovog procesa nabavke imala su veću ponudu od procenjene vrednosti ugovora, dok je Opština Priština sklopila okvirni ugovor sa „Aroma Plus & Hightechevolution“, po ceni koja je za 8,958.80 evra bila veća od planirane. Opštinske vlasti su odbile da odgovore na pitanja o ovom procesu nabavke. Pregovaračkim postupkom potpisan je šestomesečni ugovor za „Usluge fizičkog obezbeđenja objekata Opštine Priština“, vredan 232,373.00 evra.

U pisanom odgovoru, NKR je saopštio KOHI da je našao nepravilnosti u ovom slučaju. „Na pregovore je pozvan prethodni izvođač, odnosno samo jedan privredni subjekat, iako ovu vrstu usluge pružaju i druge kompanije“, stoji u pisanom odgovoru. „Izveštaj o oceni tendera nije upotpunjen potrebnim informacijama o pregovorima kako je formalno traženo, već su ga samo potpisali članovi komisije u vidu šablona, uz nekoliko malobrojnih dopuna o kompaniji i ponuđenoj ceni.”

U vreme potpisivanja ovog ugovora, aktivnost sprovedena za istu uslugu kroz otvoren postupak u 2019. godini je još uvek bila u fazi žalbe pri Telu za razmatranje nabavki. Istim putem, Opština Istok je dodelila dva javna ugovora privrednim subjektima. Ona je negirala postojanje jednog, dok je za drugi ugovor postojalo opravdanje.

Ugovorom pod nazivom „Procena štete pričinjene tokom pandemije, kao posledica korona virusa KOVID-19“, za koji nadležni u Opštini kažu da ne postoji, angažovane su dve kompanije, sa ciljem da procene štetu pričinjenu u vreme pandemije. Zapisnik o otvaranju ponuda nosi datum 08. septembar 2020.  Na osnovu istog, grupa privrednih subjekata „Integra Consulting“ i Institut za preduzetništvo i mala preduzeća (IESB) su podneli zajedničku ponudu po ceni od 16,995.00 evra. Nije bilo drugih privrednih subjekata u konkurenciji.

Deset dana kasnije, Opština je pozvala ovu konzorcijumsku grupu na pregovore i u Zapisniku o pregovorima se, između ostalog, navodi da je postignut dogovor da se cena iz ponude promeni na 15 hiljada evra. Ova cena figurira i u ugovoru koji je potpisan 9. oktobra. Ugovorena kompanija je na osnovu ugovora imala samo mesec dana da izvede radove na proceni štete izazvane tokom pandemije u Opštini Istok. Ovo je iziskivalo prikupljanje i obradu ekonomskih podataka u cilju procene ekonomske štete izazvane pandemijom KOVIDA-19 u Opštini Istok i donošenje preporuka oko mera sanacije, za oporavak privrede nakon pandemije.

Opština nije navela da li je ovaj izveštaj priveden kraju, iako je prošlo godinu dana otkako je trebalo da bude podnet vlastima u Istoku. Zapravo, Opština je negirala da je sklopila takav ugovor, čak je rekla da je u tu svrhu sklopila još jedan ugovor otvorenim postupkom. „Povodom Vašeg zahteva, tender raspisan 08.10.2020. godine, nije sproveden pregovaračkim, već otvorenim postupkom, u vrednosti od 40,000.00 evra, što su sredstva koja je Vlada Kosova izdvojila početkom septembra 2020. godine“, stoji u pismenom odgovoru Opštine.

Drugog odgovora nije bilo, iako je KOHA navela link ka sajtu „e-prokurimi-rks-gov.net”, na kojem se nalaze dokumenti koji čine tenderski dosije za ovaj postupak nabavke, uključujući i ugovor. Pored ova dva ugovora zaključena pregovaračkim postupkom, Opština Istok je tokom 2020. godine zaključila još dva ugovora za potrebe pandemije. Jedan je sklopljen za kupovinu i nabavku lekova za suzbijanje pandemije KOVIDA-19, i vredan je 24 hiljade evra, dok je drugi sklopljen za potrebe dezinfekcije javnih površina i opštinskih i državnih institucija u vrednosti od 41 hiljadu evra.

NKR se oglasio rekavši da korišćenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru „utiče na ograničavanje istinske konkurencije, što posledično utiče na cene (koje mogu biti veće) i kvalitet koji nužno ne mora odgovarati tržišnim uslovima“. Da bi se ilustrovao problem korišćenja pandemije KOVIDA-19 kao izgovora od strane opština da ne sprovedu aktivnosti nabavke otvorenim postupkom, NKR je izabrao slučaj Opštine Lipljan. „Postupci nabavke su sprovedeni mimo plana nabavke i bez prethodnog obaveštavanja Centralne agencije za nabavke (CAN). U 2020. godini realizovano je 8 aktivnosti (za kovid-19), koje nisu bile uvrštene u konačan plan nabavki“, navodi se u pisanom odgovoru.

RKJN, u međuvremenu, nije naznačio broj ugovora koje su opštine sklopile u pregovaračkom postupku tokom 2020. godine, niti koliko je ovih ugovora zaključeno za potrebe rešavanja pitanja vezanih za pandemiju. Međutim, nakon obaveštenja RKJN-a od 12. juna 2020. godine, koje predviđa ukidanje mogućnosti korišćenja pregovaračkog postupka, Opština Prizren je u nekim slučajevima koristila postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru.

NKR je ovo potvrdio. „U dva od ovih uzoraka, pored dobitnika koji se bavio dotičnom delatnošću, opština je na pregovore pozvala po dva privredna subjekta koji se nisu bavili odgovarajućom delatnošću preciziranom tenderskim postupkom. Dok je u jednom slučaju opština na pregovore pozvala samo jednog privrednog subjekta sa kojim je zaključila ugovor“, stoji u odgovoru ove Kancelarije. „Prema rečima opštinskih zvaničnika, ovo se dogodilo kao rezultat vremena sa pandemijom KOVIDA-19 i iz tog razloga su smatrani hitnim postupcima te su primenili ovu vrstu postupka”.

Dodeljen je ugovor u vrednosti od 32,990 evra za nabavku prehrambenih paketa za osobe koje su bile u samoizolaciji i socijalne slučajeve u opštini Prizren. Za realizaciju digitalne platforme za potrebe obrazovanja u ovoj opštini jednoj kompaniji dodeljen je ugovor u vrednosti od 116,614.00 evra. Sa druge strane, za nabavku rapid PCR testova dodeljen je ugovor u vrednosti od 118,845 hiljada evra, a za nabavku reagensa za D-Dimer analizu drugi ugovor u vrednosti od 35,997.00 evra.

Tako su, pravdajući se hitnošću do koje je dovela pandemija, mnoge opštine dodeljivale ugovore preduzećima pregovaračkim postupkom, iako isti ograničavaju konkurenciju i povećavaju mogućnost dobijanja veće cene za manji kvalitet. Opštine štaviše nisu ispoštovale ni odluku RKJN-a, prema kojoj od 12. juna 2020. takvi ugovori nisu opravdani, pozivajući se na situaciju sa pandemijom.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na Koha.net

Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj članak objavljen je kao deo projekta „Doprinos u pronalaženju prekršaja institucija u javnim nabavkama, u vreme borbe protiv pandemije KOVIDA-19” koji finansira EU, a realizuje Demokratija Plus (D+). Sadržaj istog isključiva je odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

 

             

Istražite više

Budite u toku sa našim najnovijim vestima i analizama tako što ćete se pretplatiti na naš redovni bilten

Copiright © Demokratija Plus, 2022.
Sva prava zadržana.

Institucionalni donatori