Vesti

Angažman za usluge konsultovanja

Demokratija plus (D+) je nezavisna, neprofitna organizacija, osnovana od strane grupe aktivista koji čvrsto veruju u demokratske vrednosti i demokratsko Kosovo. Osnovna svrha naše organizacije je podrška demokratskim vrednostima i praksi u oblasti dobrog upravljanja, vladavine prava, izbora i političkih stranaka, socijalnih pitanja i ljudskih prava.

Demokratija plus (D+), u okviru projekta „Promovisanje ispravnih i pravičnih upravnih postupaka za građane i poslovne subjekte“ koji finansira EU, namerava da angažuje advokata sa iskustvom u građansko-upravnim stvarima, koji će građanima davati pravne savete o tome kako da ostvare svoje pravo na naknadu u slučaju štete koju su prouzrokovali organi vlasti.

Ključne vrednosti:

 • Integritet
 • Poštovanje
 • Profesionalizam

 

Glavni zadaci:

Pružanje usluga pravne pomoći, odnosno pravnog savetovanja u građanskim i upravnim stvarima za građane koji traže svoja prava u slučaju štete koju su prouzrokovali organi vlasti. Ova pravna pomoć će obuhvatiti:

 • Davanje pravnih saveta za skoro 50 slučajeva koji uključuju žrtve administrativnih prekršaja od strane organa vlasti;
 • Pripremu i podnošenje potrebnih dokumenata, kao što su tužbe, odgovori na tužbe, žalbe, zahtevi i prigovori;
 • Vođenje detaljne evidencije o svim konsultacijama i merama preduzetim za svaki slučaj.

 

Trajanje i rok:

U tu svrhu, D+ će angažovati advokata za pravne konsultantske usluge na najviše 120 dana u periodu od godinu dana od dana potpisivanja ugovora.

Kvalifikacije:

 • Dobro poznavanje važećih zakonskih propisa u vezi sa pravom na naknadu u slučajevima štete koju su prouzrokovali organi vlasti na Kosovu;
 • Iskustvo u oblasti građanskih i upravnih predmeta;
 • Dobijena licenca za advokata od Advokatske komore Kosova;
 • Sposobnost efikasnog rada pod pritiskom vremena;
 • Iskustvo u građanskom društvu smatraće se dodatnom vrednošću.

 

Kriterijumi za izbor:

 • Radna biografija (CV) i prethodna slična iskustva (70%).
 • Finansijska ponuda (30%).

 

Plaćanje:

Plaćanje će se vršiti u dogovoru sa advokatom, kada se potpiše ugovor.

Uslovi za prijavu:

Pošaljite sledeća dokumenta:

 • Radnu biografiju (CV)
 • Finansijsku ponudu
 • Tri kontakt preporuke sa ranijih poslova

na [email protected] sa naslovom: Prijava za advokata za pravno konsultovanje u građanskim/upravnim stvarima, Ime i prezime, do 01.07.2024.godine u 17 sati. Izabrani kandidat će biti obavešten imejlom.

Demokratija plus je poslodavac koji pruža jednake mogućnosti, posvećen je raznolikosti na radnom mestu i preduzima radnje kojima se pruža podrška zapošljavanju žena i pripadnika nevećinske zajednice.

D+ će sve prijave tretirati sa strogom poverljivošću.

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Ovaj konkurs za posao realizovan je uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog konkursa isključiva je odgovornost organizacije Demokratija plus (D+) i ne predstavlja stavove Evropske unije. Projekat „Promovisanje ispravnih i pravičnih upravnih postupaka za građane i poslovne subjekte“ finansira EU, a realizuje Demokratija plus (D+).