Vesti

Grantovi – Runda II

 
 

OBAVEŠTENJE

 

AKTIVNOST SARADNJA IZMEĐU ZAJEDNICA – 2021

 

 

Promovisanje odgovornosti lokalne vlade i izgradnja veće socijalne kohezije na nivou zajednice u Kosovskim opštinama

 

Poziv za prijave

II Runda

 

 

Datum objave:       10. februar. 2021

Datum zatvaranja: 11. mart. 2021

Vreme zatvaranja: 17:00 č.

 

Poštovani podnosioci prijava,

 

Aktivnost Saradnja između zajednica (CCA) traži prijave za grant koje će doprineti postizanju sledeća dva strateška cilja:

    • (1) Doprineti povećanom učešću građana u identifikovanju i rešavanju problema lokalnih zajednica i nedovoljno zastupljenih grupa, posebno: žena, mladih i ne-većinskih zajednica; i

 

  • (2) Doprineti poboljšanoj multietničkoj saradnji na problemima zajednica i saradnja zajednica različitih etničkih pripadnosti sa svojim lokalnim

 

Prijave takođe moraju doprineti sledećim ishodima:

 

Ishod 1: Povećano učešće građana u identifikovanju i rešavanju izazova u lokalnoj zajednici (sa posebnim fokusom na žene, omladinu i druge nedovoljno zastupljene građane);

Ishod 2: Poboljšana multietnička saradnja oko problema zajednica u kosovskom kontekstu;

Ishod 3: Bolja saradnja između građana i opštinskih vlasti

Ishod 4: Povećano zadovoljstvo građana učinkom svojih opština.

 

Ovo je drugi krug poziva za prijave za male grantove u okviru CCA. U ovom krugu, CCA će dodeliti do deset (10) grantova pod ugovorom sa iznosom do $11,000 po grantu, pregovaranih na osnovu obima predloženih aktivnosti od strane primaoca granta. Grantovi se mogu sprovoditi širom teritorije Kosova i međuopštinske inicijative se ohrabruju.

 

USAID zadržava pravo da finansira bilo koju ili ni jednu predatu aplikaciju.

 


Paket za podnošenje predloga projekta mora sadržati:

• Popunjen obrazac za prijavu online (link za obrazac: https://grante.dplus.org/);

• Projektovani budžet i budžetske beleške (samo u EXCEL formi);

• Biografija predloženog ključnog osoblja;

• Kopija važećeg kosovskog sertifikata o registraciji;

• Kopija statuta organizacije;

• Fiskalni broj.
 

 

 

Informativne sesije:

Kao odgovor na pandemiju COVID-19, informativne sesije će biti organizovane virtuelno, preko platforme Zoom. Jedna sesija se održava na albanskom i jedna na srpskom jeziku.

Raspored informativnih sesija je sledeći:

Na albanskom: 16. februar. 2021 (10:30 @Zoom platform: https://zoom.us/j/96968574455)

Na srpskom: 18. februar. 2021 (10:30 @Zoom platform: https://zoom.us/j/96345265379)

 

Informativne sesije će pružiti detaljnije informacije o svrsi ove aktivnosti i procedurama za pripremu i predavanje prijava. Pored informativnih sesija zainteresovane strane mogu da pošalju svoja pitanja putem maila na [email protected].

 

Rok za postavljanje pitanja je 19. februar. 2021. do 17:00. Pitanja i odgovori će biti postavljeni na sajtu D+ (https://dplus.org/sr/grantovi-round-ii/) do 24. februara. 2021. do 17:00

 

Rok:

Rok za podnošenje prijava je 11. mart, 2021, 17:00č.

Aplikacije se moraju potpuniti  samo putem online forme : https://grante.dplus.org/

 

Zakasnele prijave:

Online apliciranje se automatski zatvara u predviđenom roku, i aplikacije u bilo kom drugom obliku, neće biti prihvaćene. Nepotpune aplikacije neće se uzimati u obziru tokom procesa pregleda.