Vesti

Informativnih sesija sa mladima iz Opštine Gračanica

Demokratija Plus je zajedno sa organizacijom BIRN Kosovo, održala informativnu sesiju sa mladima iz Gračanice. Ova sesija je imala za cilj da upozna mlade o tome kako da prepoznaju lažne vesti, kako da postupaju sa njima kao i o postupcima izveštavanja.

Realizaciju ove aktivnosti podržao je UNMIK.