Strategjitë gjithëpërfshirëse të Qeverisë

Kliko këtu për të shkarkuar raportin.

Në këtë hulumtim janë analizuar pesë strategji. Bartëse e dy nga këto pesë strategji është Zyra për Planifikim Strategjik, Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Strategjia për Përmirësimin e Planifikimit dhe Koordinimit të Politikave në Kosovë; për dy të tjera Ministria e Administratës Publike, përkatësisht Strategjisë për Modernizimin e Administratës Publike dhe Strategjisë për Trajnim të Nëpunësve Civilë dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është bartëse e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale.

Shkarko: Shq Eng Srb