Takimi i dytë i Komitetit të Përdoruesve të Shërbimeve të Gjykatës Themelore në Mitrovicë

Me përkrahje të programit të USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP), Demokraci Plus (D+) dhe Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC) mbajtën takimin e dytë të Komitetit të Përdorueseve të Shërbimeve të Gjykatës Themelore në Mitrovicë. Në këtë takim u diskutua lidhur me “Komunikimin ndërmjet gjykatës dhe përdoruesve të shërbimeve të saj”.

Në takimin e mbajtur në Mitrovicë, pjesëmarrësit theksuan se gjykata ka rritur efikasitetin dhe transparencën në zgjidhjen e lëndëve, mirëpo ende ka hapsirë për përmirësime në shërbimet që gjykata i ofron.

Njëri nga pjesëmarrësit tha se, gjetja e dokumenteve në të dy gjuhët zyrtare të vendit (shqip dhe serbisht) në ueb-faqet e gjykatës vazhdon të mbetet problem për palët e ndryshme që kanë nevojë për to. Po ashtu, njëri nga diskutuesit tha se, ka nevojë për përditësim të përmbajtjes së ueb-faqes së gjykatës.

Një pjesëmarrëse tjetër në takim nuk u pajtua me atë se ueb-faqja e gjykatës është zgjidhje për të gjitha çështjet. “Nuk besoj që ueb-faqja e gjykatës mund t’i kryej të gjitha punët. Unë mendoj se duhet të caktohet një zyrtar që ka komunikim me avokatët dhe qytetarët. Sa i përket dokumentacioneve të gjykatës nuk ka mundësi të mos jetë edhe në gjuhën serbe, pasi sistemi është i atillë që i vendosë në dy gjuhët. Për shkak të mungesës së përkthyesve, vetëm në gjuhën angleze nuk janë të gjitha të përkthyera, por CV-të e gjyqtarëve serbë madje janë në shkronja cirilike”, tha kjo pjesëmarrëse.

Po ashtu, pjesëmarrësit në këtë takim përmendën që qytetarët e pjesës jugore ndihen të diskriminuar, pasi që Gjykata e Mitrovicës nuk ka caktuar asnjë zyrtar për lëshimin e certifikatave për personat që nuk janë nën hetime. “Në pjesën veriore të qytetit janë dy, do të ishte më mirë nëse njëri prej tyre do të kalonte në jug”, tha ajo.