Taksa më të larta në duhan për shëndet më të mirë dhe gjenerim më të madh të të hyrave

Rezultatet tregojnë që rritja e çmimit për pako të cigareve ka ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e kërkesës për konsumim të duhanit, e për rrjedhojë edhe rritjen e të hyrave të qeverisë.
Prandaj, Qeveria e Kosovës duhet të kontribuojë në përmirësimin e shëndetit dhe të mirëqenies së qytetarëve të saj përmes rritjes së akcizës specifike në duhan për vitin 2020 nga 47 euro në 69.7 euro për 1000 cigare, si dhe në të njëjtën kohë, të gjenerojë buxhet shtesë që është më se i nevojshëm.

Shkarko: Shq Eng Srb