Ushtrimi i presionit publik dhe ekspozimi i korrupsionit të mundshëm në katër komuna joshumicë

Në kuadër të projektit “Ushtrimi i presionit publik dhe ekspozimi i korrupsionit të mundshëm në katër komuna joshumicë përmes monitorimit aktiv dhe krahasimit të vendimmarrjes së tyre dhe përfshirjes së qytetarëve”, përfaqësuesit e D+ janë takuar me zyrtarë të dy komunave, asaj të Graçanicës dhe Mamushës, ku është diskutuar raporti “Komuna të vogla, probleme të mëdha në prokurim”.

Për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, prezantimi dhe diskutimi i raportit po organizohet veçmas me secilën komunë të përfshirë në projekt.

Raportin mund ta gjeni në linkun:

https://dplus.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-Komuna-te-vogla-probleme-te-medha-ne-prokurim-ALB.pdf