Ushtrimi i presionit publik dhe ekspozimi i korrupsionit të mundshëm në katër komuna joshumicë

Në kuadër të projektit “Ushtrimi i presionit publik dhe ekspozimi i korrupsionit të mundshëm në katër komuna joshumicë përmes monitorimit aktiv dhe krahasimit të vendimmarrjes së tyre dhe përfshirjes së qytetarëve”, përfaqësuesit e D+ janë takuar me zyrtarë të dy komunave, asaj të Graçanicës dhe Mamushës, ku është diskutuar raporti “Komuna të vogla, probleme të mëdha në prokurim”.

Për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, prezantimi dhe diskutimi i raportit po organizohet veçmas me secilën komunë të përfshirë në projekt.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Raportin mund ta gjeni në linkun:

https://dplus.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-Komuna-te-vogla-probleme-te-medha-ne-prokurim-ALB.pdf