Videot dhe Animacionet


Kampi veror i të rinjve

Kampi veror i të rinjve

Vizita e deputetes Blerta Deliu në D+

Vizita e deputetes Blerta Deliu në D+

Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2020 – 2021 nga Demokraci Plus

Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2020 – 2021 nga Demokraci Plus

Fake News – Lajmet e Fabrikuara

Fake News – Lajmet e Fabrikuara