Videot dhe Animacionet


Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale nga D+

Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale nga D+

Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2022 nga Demokraci Plus

Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2022 nga Demokraci Plus

Kontratat e hapura

Kontratat e hapura