Videot dhe Animacionet


Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale nga D+

Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale nga D+

Vizita e deputetes Doarsa Kica Xhelili në D+

Vizita e deputetes Doarsa Kica Xhelili në D+

Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2022 nga Demokraci Plus

Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2022 nga Demokraci Plus

Kampi veror i të rinjve

Kampi veror i të rinjve