Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve në Gjykatat Themelore të Kosovës – sipas vlerësimit të avokatëve

Rezultatet e anketës do t’i ndihmojnë Gjykatat Themelore, si dhe gjyqësorin në përgjithësi, në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të tyre. Ky raport është vazhdimësi e raportit të mëparshëm me avokatë të bërë nga D+ në 2018, si dhe një studimi të ngjashëm me përdoruesit e gjykatave të bërë në vitin 2017.

Kliko KËTU për të parë raportin e plotë.

Shkarko: Shq Eng Srb