Vlerësimi i qytetarëve mbi shërbimet e Gjykatave Themelore

Kjo anketë është dizajnuar dhe realizuar nga Demokraci Plus (D+) në partneritet me Qendrën Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC) për të siguruar informata dhe të dhëna nga qytetarët për performancën e shtatë gjykatave themelore të Kosovës. Me kerkese te Programit për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP), kjo anketë është vazhdimësi e
studimit të Vlerësimit të Qytetarëve për Shërbimet e Gjykatave Themelore i kryer në vitin 2018, i cili gjykatave u ofroi të njëjtat informata të qytetarëve që ta përmirësojnë efikasitetin dhe reputacionin.

Kliko KËTU për të parë raportin e plotë.

Shkarko: Shq Eng Srb