Votimi nga jashtë vendit: Shqyrtimi i politikave dhe rekomandime praktike

Në Kosovë votimi jashtë vendit është i lejuar për të gjitha llojet e zgjedhjeve. Votuesit mund të votojnë përmes postës nëse kanë aplikuar në mënyrë të suksesshme në Komisionin Qendor të Zgjedhjeve (KQZ).

Edhe pse ka një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, pjesëmarrja e tyre në zgjedhje në Kosovë deri më tani ka qenë shumë e ulët, gjë që duhet të ndryshojë.

Kliko këtu për të shkarkuar raportin.

Shkarko: Shq Eng Srb