Vesti

Organizacije građanskog društva će ostvariti koordinaciju u organizovanju diskusija sa građanima, uoči lokalnih izbora.

Kao deo Foruma za građanski dijalog, šesnaest organizacija građanskog društva iz različitih opština na nivou zemlje, održalo je jednu radionicu koordinacije u vezi sa organizovanjem javnih diskusija sa građanima, čiji je cilj bio da se identifikuju najhitniji zahtevi.
Do početka izborne kampanje, organizacije će održati trideset diskusija sa građanima, o različitim temama. U svakoj od deset izabranih opština, biće organizovane po tri diskusije sa građanima, kako bi se identifikovali glavni prioriteti.

Nakon identifikovanja prioriteta, u periodu predizborne kampanje, biće organizovano još deset javnih debata u deset različitih opština, između građana i kandidata za predsednike opština. Cilj je ovih debata da se njima, sem predstavljanja prioriteta građana, od kandidata za predsednike opštine zatraži da se obavežu na ispunjavanje ovih prioriteta, u slučaju da dobiju mandat da upravljaju datim opštinama. Ove aktivnosti će koordinisati Demokratija Plus, uz podršku organizacije Olof Palme International Center (OPIC).

Slede partnerske organizacije:

 1. Reconciliation Empowering Communities (REC) 
 2. Syri i Vizionit (SiV) 
 3. Youth Association for Human Rights (YAHR)  
 4. Iniciativa Qytetare Skenderaj  (IQS) 
 5. OJQ “Fortesa”  
 6. Communication for Social Development (CSD) 
 7. Ngo Aktiv  
 8. EC Ma Ndryshe 
 9. Iniciativa per Zhvillim Lokal (IZHL) 
 10. Peer Educators Network (PEN) 
 11. Qendra Multimedia  
 12. Qendra per Politika dhe Avokim (QPA) 
 13. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (FSSHK) 
 14. Sindikata e Policisë  
 15. Democracy for Development (D4D)
 16. Iniciativa Kosovare per Stabilitet (IKS)