Vesti


Ostal

Poziv na tender

Nabavka mašina za presovanje i baliranje reciklažnog materijala, i indutrijskih vaga D + ima cilj da da nabavi robu u…

Maja 25

Ostal

Poziv na Tender

D+ sprovodi USAID-ovu aktivnost Recikliranje je važno – Gračanica koja ima za cilj da poveća socio-ekonomsku koheziju među zajednicama Roma,…

Maja 4