Dobro Upravljanje

Konkurs za stažiranje...

Demokratija Plus (D+) raspisuje konkurs za angažovanje dvoje (2) stažista koji će pomagati u radu dva odbora Skupštine Republike Kosovo…

Januara 27

ndreqe.com

Vizito platformen

5189

raportuar

1657

ndrequr

3900

perditesime

Istražite najnoviju infografiku

Praćenje javnih nabavki u pet opština: Đakovica, Priština, Prizren, Gnjilane i Peć

Praćenje javnih nabavki u pet opština: Đakovica, Priština, Prizren, Gnjilane i Peć

Transparentnost MSPD ocenjena na osnovu ispunjenosti kriterijuma propisanih Administrativnim uputstvom o internet stranicama javnih institucija.

Transparentnost MSPD ocenjena na osnovu ispunjenosti kriterijuma propisanih Administrativnim uputstvom o internet stranicama javnih institucija.

Istražite najnovije video zapise i animacije

Praćenje javnih nabavki u lokalnim i regionalnim javnim preduzećima od strane D+

Praćenje javnih nabavki u lokalnim i regionalnim javnim preduzećima od strane D+

Praćenje javnih nabavki od strane Demokratije Plus tokom 2022. godine

Praćenje javnih nabavki od strane Demokratije Plus tokom 2022. godine