Ostal

Poziv na Tender...

D+ sprovodi USAID-ovu aktivnost Recikliranje je važno – Gračanica koja ima za cilj da poveća socio-ekonomsku koheziju među zajednicama Roma,…

Maja 4

ndreqe.com

Vizito platformen

5189

raportuar

1657

ndrequr

3900

perditesime

Istražite najnoviju infografiku

Ankete sa građanima 1/3: Da li znate pravo na nadoknadu ako je javna institucija provedila vaša prava kao građanina?

Ankete sa građanima 1/3: Da li znate pravo na nadoknadu ako je javna institucija provedila vaša prava kao građanina?

Ankete sa građanima 2/3: Da li ste tražili ovo pravo na nadoknadu?

Ankete sa građanima 2/3: Da li ste tražili ovo pravo na nadoknadu?

Istražite najnovije video zapise i animacije

Praćenje javnih nabavki u lokalnim i regionalnim javnim preduzećima od strane D+

Praćenje javnih nabavki u lokalnim i regionalnim javnim preduzećima od strane D+

Praćenje javnih nabavki od strane Demokratije Plus tokom 2022. godine

Praćenje javnih nabavki od strane Demokratije Plus tokom 2022. godine