Ostal

Podrška sakupljačima reciklirajućeg otpada i praksi recikliranja...

5 jul 2023, Gračanica – USAID-ova aktivnost “Recikliranje je važno” danas je isporučila alate i radnu odeću neformalnim sakupljačima otpada…

Jul 7

Ostal

Poziv na Tender...

D+ sprovodi USAID-ovu aktivnost Recikliranje je važno – Gračanica koja ima za cilj da poveća socio-ekonomsku koheziju među zajednicama Roma,…

Maja 4

ndreqe.com

Vizito platformen

5189

raportuar

1657

ndrequr

3900

perditesime

Istražite najnoviju infografiku

Smanjenje i sprečavanje administrativnog opterećenja na lokalnom nivou

Smanjenje i sprečavanje administrativnog opterećenja na lokalnom nivou

Administrativno opterećenje na Kosovu: Glavni nalazi

Administrativno opterećenje na Kosovu: Glavni nalazi

Istražite najnovije video zapise i animacije

Prekršaji javnih preduzeća u javnim nabavkama

Prekršaji javnih preduzeća u javnim nabavkama

Kako da ostvarite svoje pravo na naknadu u slučaju štete koju vam prouzrokuju organi javne vlasti?

Kako da ostvarite svoje pravo na naknadu u slučaju štete koju vam prouzrokuju organi javne vlasti?