Vesti

Podrška sakupljačima reciklirajućeg otpada i praksi recikliranja

5 jul 2023, Gračanica – USAID-ova aktivnost “Recikliranje je važno” danas je isporučila alate i radnu odeću neformalnim sakupljačima otpada (NSO) iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u Gračanici. Alati i radna odeća će pomoći unapređenju uslova rada, kao i povećanju bezbednosti i blagostanja zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, koje se kontinuirano suočavaju sa izazovima u vezi sa sakupljanjem, odvajanjem, obradom i prodajom materijala koji se mogu reciklirati.

U saradnji sa Opštinom Gračanica, aktivno se radi na edukaciji građana o važnosti odvajanja otpada. Do danas, 150 domaćinstava u pilot naselju Laplje Selo dobilo je kante za reciklirani otpad i počelo je odvajanje stakla, metala, papira i plastike koji bi inače završili na deponijama. Trenutno, NSO iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana prikupljaju odvojene materijale koji se mogu reciklirati, a značajan deo će biti uključen u cirkularnu ekonomiju putem privatnog sektora. Odvajanje i upravljanje otpadom omogućavaju ponovnu upotrebu ovih materijala, što je ključna komponenta za uspešno upravljanje recikliranim otpadom i otvara nove socio-ekonomske mogućnosti za zajednicu.

Vršilac dužnosti direktora misije USAID-a, Kerry Monaghan Hogler, Gazmend Salijević – Savetnik gradonačelnika Gračanice za pitanja zajednice, Igor Aritonović – Direktor Opštinske Administracije u opštini Gračanica i Roberta Osmani, programska direktorka ove aktivnosti, bili su prisutni tokom distribucije.

Aktivnost “Recikliranje je važno” u Gračanici se sprovodi u partnerstvu između USAID-a i Demokratije Plus, sa ciljem povećanja socio-ekonomske kohezije između zajednica Roma, Egipćana i Aškalija, privatnog sektora, mladih i opštine Gračanica, putem uspostavljanja održivih modela recikliranja u saradnji sa svim ciljnim grupama.

Demokratija Plus sprovodi ovu aktivnost u partnerstvu sa organizacijama Communication for Social Development – CSD i Roma Versitas Kosovo.