Vesti

Poziv na Tender

D+ sprovodi USAID-ovu aktivnost Recikliranje je važno – Gračanica koja ima za cilj da poveća socio-ekonomsku koheziju među zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana koji se bave neformalnim sakupljanjem otpada, privatnog sektora, mladih i opštine Gračanica, stvarajući održive modele recikliranja, u saradnji sa svim ciljnim grupama.

D + ima cilj da da nabavi robu u nastavku za potrebe korisnika projekta i to:

  • Presa za baliranje za recikliranje otpada PET i papira (engleski: Press baling machine to recycle PET and paper) (21 komad).
  • Industrijska vaga koja je u stanju da izmeri najmanje 500 kg (2 komada).

 

Zainteresovani ponuđači Poziv na tender mogu preuzeti ovde:  Poziv na tender

Molimo Vas da Vašu ponudu pripremite u skladu sa zahtevima navedenim u ovom Pozivu na tender.

Ponude se mogu poslati na e-mail adresu [email protected]

Rok za podnošenje ponuda je 18. maj 2023. godine do 14.00 časova.

Sva korespondencija, obaveštenja, zahtevi za pojašnjenja u vezi sa ovim pozivom na tender moraju biti poslati na [email protected]  najkasnije do 15. maj 2023. godine.