Infografika


Opština Priština plaća 316 hiljada evra za nabavku brzih antigenskih testova na KOVID -19 iz pljuvačke

Opština Priština plaća 316 hiljada evra za nabavku brzih antigenskih testova na KOVID -19 iz pljuvačke

Opština Gnjilane sklapa nezakonito drugi ugovor za isti rad o izgradnji zelene pijac

Opština Gnjilane sklapa nezakonito drugi ugovor za isti rad o izgradnji zelene pijac

Opština Đakovica oštetila budžet za oko 480,000 evra

Opština Đakovica oštetila budžet za oko 480,000 evra

Žalbe kompanija Telu za razmatranje nabavki odlažu kapitalne investicije i pružanje usluga

Žalbe kompanija Telu za razmatranje nabavki odlažu kapitalne investicije i pružanje usluga

U TRN-u se nastavlja praksa ulaganja nekoliko žalbi u sklopu istog tendera. Ovakvoj situaciji doprinosi praksa TRN-a da tendere vraća…