Infografika


Praćenje javnih nabavki u pet opština: Đakovica, Priština, Prizren, Gnjilane i Peć

Praćenje javnih nabavki u pet opština: Đakovica, Priština, Prizren, Gnjilane i Peć

Transparentnost MSPD ocenjena na osnovu ispunjenosti kriterijuma propisanih Administrativnim uputstvom o internet stranicama javnih institucija.

Transparentnost MSPD ocenjena na osnovu ispunjenosti kriterijuma propisanih Administrativnim uputstvom o internet stranicama javnih institucija.

Transparentnost MRR-a ocenjena na osnovu ispunjenosti kriterijuma propisanih Administrativnim uputstvom o internet stranicama javnih institucija

Transparentnost MRR-a ocenjena na osnovu ispunjenosti kriterijuma propisanih Administrativnim uputstvom o internet stranicama javnih institucija

Transparentnost MO ocenjena na osnovu ispunjenosti kriterijuma propisanih Administrativnim uputstvom o internet stranicama javnih institucija.

Transparentnost MO ocenjena na osnovu ispunjenosti kriterijuma propisanih Administrativnim uputstvom o internet stranicama javnih institucija.