Infografika


Ankete sa građanima 1/3: Da li znate pravo na nadoknadu ako je javna institucija provedila vaša prava kao građanina?

Ankete sa građanima 1/3: Da li znate pravo na nadoknadu ako je javna institucija provedila vaša prava kao građanina?

Ankete sa građanima 2/3: Da li ste tražili ovo pravo na nadoknadu?

Ankete sa građanima 2/3: Da li ste tražili ovo pravo na nadoknadu?

Ankete sa građanima 3/3: Da li znate gde možete da ostvarite svoje pravo na nadoknadu?

Ankete sa građanima 3/3: Da li znate gde možete da ostvarite svoje pravo na nadoknadu?

Praćenje javnih nabavki u pet opština: Đakovica, Priština, Prizren, Gnjilane i Peć

Praćenje javnih nabavki u pet opština: Đakovica, Priština, Prizren, Gnjilane i Peć