Infografika


Praćenje i izveštavanje o procesu pripreme budžeta 2023 – Opštini Gračanica

Praćenje i izveštavanje o procesu pripreme budžeta 2023 – Opštini Gračanica

𝐎𝐩𝐬̌𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐳𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐢𝐥𝐚 𝐣𝐞 𝟏𝟐𝟒,𝟗𝟔𝟐.𝟏𝟗 𝐞𝐯𝐫𝐚 𝐧𝐚 𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐧𝐨𝐠 𝐳𝐚𝐬𝐭𝐮𝐩𝐚𝐧𝐣𝐚, 𝐝𝐨𝐤 𝐬𝐚 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜́𝐚 𝐢 𝐨𝐩𝐬̌𝐭𝐢𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐬𝐥𝐮𝐳̌𝐛𝐞𝐧𝐢𝐤𝐞 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐨𝐛𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐣𝐮 𝐨𝐯𝐮 𝐝𝐮𝐳̌𝐧𝐨𝐬𝐭

𝐎𝐩𝐬̌𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐳𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐢𝐥𝐚 𝐣𝐞 𝟏𝟐𝟒,𝟗𝟔𝟐.𝟏𝟗 𝐞𝐯𝐫𝐚 𝐧𝐚 𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐧𝐨𝐠 𝐳𝐚𝐬𝐭𝐮𝐩𝐚𝐧𝐣𝐚, 𝐝𝐨𝐤 𝐬𝐚 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜́𝐚 𝐢 𝐨𝐩𝐬̌𝐭𝐢𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐬𝐥𝐮𝐳̌𝐛𝐞𝐧𝐢𝐤𝐞 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐨𝐛𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐣𝐮 𝐨𝐯𝐮 𝐝𝐮𝐳̌𝐧𝐨𝐬𝐭

Opština Priština platila je 189,790.25 evra na ime pravnog zastupanja, dok sa druge strane plaća i opštinske službenike koji obavljaju ovu dužnost

Opština Priština platila je 189,790.25 evra na ime pravnog zastupanja, dok sa druge strane plaća i opštinske službenike koji obavljaju ovu dužnost

Opština Priština troši na hiljade evra mesečno na E-školarac, koji škole ne koriste kao platformu

Opština Priština troši na hiljade evra mesečno na E-školarac, koji škole ne koriste kao platformu