Në media

Duke shkelur ligjin e prokurimit, institucionet publike angazhojnë konsulentë përmes tenderimit