Videot dhe Animacionet


Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2020 – 2021 nga Demokraci Plus

Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2020 – 2021 nga Demokraci Plus

Fake News – Lajmet e Fabrikuara

Fake News – Lajmet e Fabrikuara

Sa në të vërtetë e-Prokurimi ka ngritur nivelin e transparencës në aktivitetet e prokurimit publik?

Sa në të vërtetë e-Prokurimi ka ngritur nivelin e transparencës në aktivitetet e prokurimit publik?

Raporto deponitë ilegale të mbeturinave.  Platforma ndreqe.com – tani edhe në aplikacion mobil.

Raporto deponitë ilegale të mbeturinave. Platforma ndreqe.com – tani edhe në aplikacion mobil.