Videot dhe Animacionet


Vizita e deputetit Adnan Rrustemi në D+

Vizita e deputetit Adnan Rrustemi në D+

Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik

Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik

Si të kërkoni të drejtën tuaj për kompensim në rast të dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike?

Si të kërkoni të drejtën tuaj për kompensim në rast të dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike?

Çfarë paraqet Barra Administrative për Qytetarët dhe Bizneset në Kosovë?

Çfarë paraqet Barra Administrative për Qytetarët dhe Bizneset në Kosovë?