Në media

Komuna e Vushtrrisë në kundërshtim me ligjin synon punësimin e 40 personave