Në media

Më 2023, gjysma e kontratave u negociuan. Ngrihet dyshim për keqpërdorim buxheti