Op-Ed

Koha ime në Demokraci Plus – Matthew Grace

Unë iu bashkova Demokraci Plus (D+), me 5 shtator 2023. Gjatë qëndrimit në D+, arrita të angazhohesha në shumë projekte dhe fusha të hulumtimit. Fillimisht, mora detyrën që të hulumtoj për sistemet e ndryshme të prokurimit publik, të shqyrtojë analiza post-legjislative, duke vazhduar pastaj hulumtimin për keqinformimin në Ballkan dhe keqinformimin me baza gjinore. Përveç këtyre temave, bëra edhe një hulumtim mbi fushatat e suksesshme të riciklimit anembanë botës, me qëllim të modelimit të programit të riciklimit, i cili është në zhvillim e sipër në Kosovë.

Pata po ashtu privilegjin që të merrja pjesë në tryeza të rrumbullakëta me gjyqtarë dhe avokatë me fokus në transparencën gjyqësore brenda Kosovës, vëzhgova aktivitetet e USAID-it, në partneritet me komunat, për kontratat sociale, me qytetarët e interesuar nga të gjitha komunitetit, si dhe shqyrtoja dokumentet e përkthyera, duke u siguruar që përkthimi në anglisht të ishte i saktë.

Në D+, m’u dha mundësia që ta shoqëroj një ekip të trajnimit për keqinformim i cili udhëtoi në shumë qendra rinore të komunave anembanë Kosovës, për t’i edukuar të rinjtë vullnetarë rreth kërcënimit në rritje të keqinformimit, si dhe mënyrat më të mira për ta njohur dhe luftuar atë.

Përkitazi me këtë trajnim, isha pjesë edhe e bootcampit që u mbajte në dy fundjava, me ekspertë nga sfonde të ndryshme politike dhe mediatike, me qëllim të edukimit të rinjve rreth keqinformimit, zhvillimit të mendimit kritik dhe praktikave mediale. Më pas, të rinjtë që ishin pjesëmarrës, hartuan disa projekte për ta luftuar keqinformimin, gjuhën e urrejtjes dhe seksizmin, projekte këto të cilat u përkrahën financiarisht nga fondet e UNDP dhe D+. Gjatë këtij trajnimi bazë, moderova një “Kuiz keqinformimi” online në gjuhë të ndryshme për audiencën e të rinjve të etnive të ndryshme.

Kolegët e mi në D+ u bënë familja ime larg shtëpisë. Ata ishin gjithëpërfshirës, të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, profesionistë, të respektueshëm dhe argëtues. Jam mirënjohës për përpjekjet që bënë kolegët e mi për mua që të ndjehem rehat dhe të angazhohem me organizatën. Jam shumë me fat që isha pjesë e  D+ dhe ata më dhanë një mori përvojash të dobishme që do t’i çmoj dhe kurrë nuk do t’i harroj.